Triển khai Nghị quyết 128, 129 của HĐND tỉnh và sơ kết tình hình thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa

(THTG) Chiều ngày 12/10, Ban điều hành xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 128, Nghị quyết 129 của HĐND tỉnh và sơ kết tình hình thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh năm 2016. Dự hội nghị có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1

Ảnh: Lê Long

               Nghị quyết 128 năm 2015 của HĐND tỉnh quy định về nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020. Theo đó, vốn hỗ trợ được trích từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bảo đảm cân đối 2% trên tổng số chi hàng năm từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, riêng trong năm 2016 cân đối 10 tỷ đồng để thực hiện.

Nghị quyết 129 năm 2015 của HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh dành cho các đối tượng là: doanh nghiệp, Tổ hợp tác, HTX, nông dân có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh; sự nghiệp nông nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong năm 2016, có 3 doanh nghiệp tham gia cánh đồng lớn sản xuất  4.634 lúa với 5.320 hộ nông dân. Diện tích thu mua đạt 2.944 ha, đạt 62,3% so với diện tích ký hợp đồng, tổng sản lượng đạt 10.112 tấn, năng suất bình quân đạt từ 7 đến 7,5 tấn/ha. Tham gia cánh đồng lớn, người nông dân được hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm nên sản xuất thuận lợi, lợi nhuận có cao hơn so với trước kia. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nông dân còn quan niệm cánh đồng lớn là mô hình Nhà nước đầu tư, chưa quen với hình thức hợp đồng nên có trường hợp phá vỡ hợp đồng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Kim Nữ