Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2022

  KHUNG GIỜ THỨ 2 02/05/2022 THỨ 3 03/05/2022 THỨ 4 04/05/2022 THỨ 5 05/05/2022 THỨ 6 06/05/2022 THỨ 7 07/05/2022 CHỦ NHẬT 08/05/2022 5:30 (PL 19:45) PTNK – Những kẻ mộng mơ T5 PTNK – Những kẻ mộng mơ T6 PTNK – Những kẻ mộng mơ T7 PTNK – Những […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2022

  KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/03/2022 THỨ 3 29/03/2022 THỨ 4 30/03/2022 THỨ 5 31/03/2022 THỨ 6 01/04/2022  THỨ 7 02/04/2022  CHỦ NHẬT 03/04/2022 5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T20 PTQ – Địch nhân kiệt T21 PTQ – Địch nhân kiệt T22 PTQ – Địch nhân kiệt T23 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 3/2022

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/02/2022 THỨ 3 01/03/2022 THỨ 4 02/03/2022 THỨ 5 03/03/2022 THỨ 6 04/03/2022 THỨ 7 05/03/2022 CHỦ NHẬT 06/03/2022 5:30 (PL 19:45) PHQ – Quý cô ưu tú T24 PHQ – Quý cô ưu tú T25 PHQ – Quý cô ưu tú T26 PHQ – Quý […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 2/2022

  KHUNG GIỜ THỨ 2 31/01/2022 THỨ 3 01/02/2022 THỨ 4 02/02/2022 THỨ 5 03/02/2022 THỨ 6 04/02/2022 THỨ 7 05/02/2022 CHỦ NHẬT 06/02/2022 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T39 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T40 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T41 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 1/2022

  KHUNG GIỜ  THỨ 2 03/01/2022 THỨ 3 04/01/2022 THỨ 4 05/01/2022 THỨ 5 06/01/2022 THỨ 6 07/01/2022  THỨ 7 08/01/2022  CHỦ NHẬT 09/01/2022 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hồng tửu và giai nhân T11 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T12 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T13 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/11/2021 THỨ 3 30/11/2021 THỨ 4 01/12/2021 THỨ 5 02/12/2021 THỨ 6 03/12/2021 THỨ 7 04/12/2021 CHỦ NHẬT 05/12/2021 5:30 (PL 19:45) PVN – Hiệp khách hành T9 PVN – Hiệp khách hành T10 PVN – Hiệp khách hành T11 PVN – Hiệp khách hành T12 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/11/2021 THỨ 3 02/11/2021 THỨ 4 03/11/2021 THỨ 5 04/11/2021 THỨ 6 05/11/2021 THỨ 7 06/11/2021 CHỦ NHẬT 07/11/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Diên hy công lược T52 PTQ – Diên hy công lược T53 PTQ – Diên hy công lược T54 PTQ – Diên […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/08/2021 THỨ 3 31/08/2021 THỨ 4 01/09/2021 THỨ 5 02/09/2021 THỨ 6 03/09/2021 THỨ 7 04/09/2021 CHỦ NHẬT 05/09/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T55 PTQ – Phù dao hoàng hậu T56 PTQ – Phù dao hoàng hậu T57 PTQ – Phù […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/07/2021 THỨ 3 27/07/2021 THỨ 4 28/07/2021 THỨ 5 29/07/2021 THỨ 6 30/07/2021 THỨ 7 31/07/2021 CHỦ NHẬT 01/08/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Phù dao hoàng hậu T20 PTQ – Phù dao hoàng hậu T21 PTQ – Phù dao hoàng hậu T22 PTQ – Phù […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/06/2021 THỨ 3 29/06/2021 THỨ 4 30/06/2021 THỨ 5 01/07/2021 THỨ 6 02/07/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/07/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T38 PTQ – Địch nhân kiệt T39 PTQ – Địch nhân kiệt T40 PTQ – Địch nhân kiệt T41 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 31/05/2021 THỨ 3 01/06/2021 THỨ 4 02/06/2021 THỨ 5 03/06/2021 THỨ 6 04/06/2021 THỨ 7 05/06/2021 CHỦ NHẬT 06/06/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Địch nhân kiệt T10 PTQ – Địch nhân kiệt T11 PTQ – Địch nhân kiệt T12 PTQ – Địch nhân kiệt T13 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/04/2021 THỨ 3 27/04/2021 THỨ 4 28/04/2021 THỨ 5 29/04/2021 THỨ 6 30/04/2021 THỨ 7 01/05/2021 CHỦ NHẬT 02/05/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T11 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T12 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T13 […]