+ Số người tham gia BHXH trong năm 2020 của tỉnh Tiền Giang là 209.497 người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 179.429 người, đạt trên 100% chỉ tiêu BHXH VN giao. + Co.opMart Thị xã Gò Công dự trữ trên 40 tỉ đồng với đa dạng các loại hàng hóa bình ổn giá phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Tân Sửu của người dân + Nông dân huyện Châu Thành gieo trồng được hơn 16. 200 ha rau màu các loại, đạt 98% . Sản lượng thu hoạch 396 tấn đạt 100% + Gò Công Đông công nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa Chùa Phước Thành, là cơ sở thờ tự văn hóa thứ 34 của huyện Gò Công Đông. + Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, ngành y tế Tiền Giang khuyến cáo mọi nhà cần luôn thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế...
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 THỨ 7 02/01/2021 CHỦ NHẬT 03/01/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/11/2020 THỨ 3 01/12/2020 THỨ 4 02/12/2020 THỨ 5 03/12/2020 THỨ 6 04/12/2020 THỨ 7 05/12/2020 CHỦ NHẬT 06/12/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T30 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 02/11/2020 THỨ 3 03/11/2020 THỨ 4 04/11/2020 THỨ 5 05/11/2020 THỨ 6 06/11/2020 THỨ 7 07/11/2020 CHỦ NHẬT 08/11/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T2 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5 PTQ – Mẹ kế […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/09/2020 THỨ 3 29/09/2020 THỨ 4 30/09/2020 THỨ 5 01/10/2020 THỨ 6 02/10/2020 THỨ 7 03/10/2020 CHỦ NHẬT 04/10/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 31/08/2020 THỨ 3 01/09/2020 THỨ 4 02/09/2020 THỨ 5 03/09/2020 THỨ 6 04/09/2020 THỨ 7 05/09/2020 CHỦ NHẬT 06/09/2020 5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T27 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/06/2020 THỨ 3 02/06/2020 THỨ 4 03/06/2020 THỨ 5 04/06/2020 THỨ 6 05/06/2020 THỨ 7 06/06/2020 CHỦ NHẬT 07/06/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/03/2020 THỨ 3 31/03/2020 THỨ 4 01/04/2020 THỨ 5 02/04/2020 THỨ 6 03/04/2020 THỨ 7 04/04/2020 CHỦ NHẬT 05/04/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 24/02/2020 THỨ 3 25/02/2020 THỨ 4 26/02/2020 THỨ 5 27/02/2020 THỨ 6 28/02/2020 THỨ 7 29/02/2020 CHỦ NHẬT 01/03/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/01/2020 (M3) THỨ 3 28/01/2020 (M4) THỨ 4 29/01/2020 (M5) THỨ 5 30/01/2020 THỨ 6 31/01/2020 THỨ 7 01/02/2020 CHỦ NHẬT 02/02/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T20 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh […]