+ Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. + Điện lực Tiền Giang lễ khởi công công trình Xây lắp thiết bị điện cho xã Nông thôn mới Thạnh Tân, huyện Tân Phước + Xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo tập trung thực hiện tiêu chí số 16 về Môi trường xã nông thôn mới nâng cao + Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam đã trao tặng 10.000 thùng cá hộp, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng, để hỗ cho hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. + UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất và trồng trọt vụ Đông Xuân, nhằm ứng phó với hạn mặn và xâm nhập trong mùa khô 2020-2021 + Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022)...
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/09/2020 THỨ 3 29/09/2020 THỨ 4 30/09/2020 THỨ 5 01/10/2020 THỨ 6 02/10/2020 THỨ 7 03/10/2020 CHỦ NHẬT 04/10/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 31/08/2020 THỨ 3 01/09/2020 THỨ 4 02/09/2020 THỨ 5 03/09/2020 THỨ 6 04/09/2020 THỨ 7 05/09/2020 CHỦ NHẬT 06/09/2020 5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T27 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/06/2020 THỨ 3 02/06/2020 THỨ 4 03/06/2020 THỨ 5 04/06/2020 THỨ 6 05/06/2020 THỨ 7 06/06/2020 CHỦ NHẬT 07/06/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/03/2020 THỨ 3 31/03/2020 THỨ 4 01/04/2020 THỨ 5 02/04/2020 THỨ 6 03/04/2020 THỨ 7 04/04/2020 CHỦ NHẬT 05/04/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 24/02/2020 THỨ 3 25/02/2020 THỨ 4 26/02/2020 THỨ 5 27/02/2020 THỨ 6 28/02/2020 THỨ 7 29/02/2020 CHỦ NHẬT 01/03/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/01/2020 (M3) THỨ 3 28/01/2020 (M4) THỨ 4 29/01/2020 (M5) THỨ 5 30/01/2020 THỨ 6 31/01/2020 THỨ 7 01/02/2020 CHỦ NHẬT 02/02/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T20 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/12/2019 THỨ 3 31/12/2019 THỨ 4 01/01/2020 THỨ 5 02/01/2020 THỨ 6 03/01/2020 THỨ 7 04/01/2020 CHỦ NHẬT 05/01/2020 5:30 (PL 19:45) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/11/2019 THỨ 3 26/11/2019 THỨ 4 27/11/2019 THỨ 5 28/11/2019 THỨ 6 29/11/2019 THỨ 7 30/11/2019 CHỦ NHẬT 01/12/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/10/2018 THỨ 3 29/10/2019 THỨ 4 30/10/2019 THỨ 5 31/10/2019 THỨ 6 01/11/2019 THỨ 7 02/11/2019 CHỦ NHẬT 03/11/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri […]