+ UBND Thị Trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường quanh nội ô thị trấn. + Hơn 700 vận động viên tham gia Giải việt dã truyền thống huyện Tân Phước lần thứ 24 năm 2019 + Hội đồng đội TX. Gò Công tổ chức Diễn đàn thiếu nhi với chủ đề “Quyền tham gia của trẻ em” năm học 2019 - 2020 + Công đoàn các khi công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức đưa đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc khám sức khỏe tại thành phố Hồ Chí Minh + Tiền Giang bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng ở các Khu công nghiệp theo Đề án 03-ĐA/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/11/2019 THỨ 3 26/11/2019 THỨ 4 27/11/2019 THỨ 5 28/11/2019 THỨ 6 29/11/2019 THỨ 7 30/11/2019 CHỦ NHẬT 01/12/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/10/2018 THỨ 3 29/10/2019 THỨ 4 30/10/2019 THỨ 5 31/10/2019 THỨ 6 01/11/2019 THỨ 7 02/11/2019 CHỦ NHẬT 03/11/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/09/2018 THỨ 3 01/10/2019 THỨ 4 02/10/2019 THỨ 5 03/10/2019 THỨ 6 04/10/2019 THỨ 7 05/10/2019 CHỦ NHẬT 06/10/2019 7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/08/2018 THỨ 3 27/08/2019 THỨ 4 28/08/2019 THỨ 5 29/08/2019 THỨ 6 30/08/2019 THỨ 7 31/08/2019 CHỦ NHẬT 01/09/2019 7:05 PTQ – Mười sáu mùa hạ T13 PTQ – Mười sáu mùa hạ T14 PTQ – Mười sáu mùa hạ T15 PTQ – Mười sáu mùa […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/07/2018 THỨ 3 30/07/2019 THỨ 4 31/07/2019 THỨ 5 01/08/2019 THỨ 6 02/08/2019 THỨ 7 03/08/2019 CHỦ NHẬT 04/08/2019 7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T13 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T14 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T15 PHQ – […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/07/2018 THỨ 3 02/07/2019 THỨ 4 03/07/2019 THỨ 5 04/07/2019 THỨ 6 05/07/2019 THỨ 7 06/07/2019 CHỦ NHẬT 07/07/2019 7:05 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/05/2018 THỨ 3 28/05/2019 THỨ 4 29/05/2019 THỨ 5 30/05/2019 THỨ 6 31/05/2019 THỨ 7 01/06/2019 CHỦ NHẬT 02/06/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T29 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/04/2018 THỨ 3 30/04/2019 THỨ 4 01/05/2019 THỨ 5 02/05/2019 THỨ 6 03/05/2019 THỨ 7 04/05/2019 CHỦ NHẬT 05/05/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T4 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T5 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T6 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/04/2018 THỨ 3 02/04/2019 THỨ 4 03/04/2019 THỨ 5 04/04/2019 THỨ 6 05/04/2019 THỨ 7 06/04/2019 CHỦ NHẬT 07/04/2019 7:05 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T18 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T19 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/02/2018 THỨ 3 26/02/2019 THỨ 4 27/02/2019 THỨ 5 28/02/2019 THỨ 6 01/03/2019 THỨ 7 02/03/2019 CHỦ NHẬT 03/03/2019 7:05 PHQ – Cú chốt T12 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2019

  KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/01/2018 THỨ 3 29/01/2019 THỨ 4 30/01/2019 THỨ 5 31/01/2019 THỨ 6 01/02//2019 THỨ 7 02/02/2019 CHỦ NHẬT 03/02/2019 7:05 PTQ – Tình yêu và thù hận T31 PTQ – Tình yêu và thù hận T32 PTQ – Tình yêu và thù hận T33 PTQ – […]

   
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2018

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/11/2018 THỨ 3 27/11/2018 THỨ 4 28/11/2018 THỨ 5 29/11/2018 THỨ 6 30/11/2018 THỨ 7 01/12/2018 CHỦ NHẬT 02/12/2018 7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa […]