Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/06/2020 THỨ 3 02/06/2020 THỨ 4 03/06/2020 THỨ 5 04/06/2020 THỨ 6 05/06/2020 THỨ 7 06/06/2020 CHỦ NHẬT 07/06/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/03/2020 THỨ 3 31/03/2020 THỨ 4 01/04/2020 THỨ 5 02/04/2020 THỨ 6 03/04/2020 THỨ 7 04/04/2020 CHỦ NHẬT 05/04/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T9 PTQ – Long Châu truyền kỳ T10 PTQ – Long Châu truyền kỳ T11 PTQ – Long […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 24/02/2020 THỨ 3 25/02/2020 THỨ 4 26/02/2020 THỨ 5 27/02/2020 THỨ 6 28/02/2020 THỨ 7 29/02/2020 CHỦ NHẬT 01/03/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T48 PTQ – Thanh Vân Chí T49 PTQ – Thanh Vân Chí T50 PTQ – Thanh Vân Chí T51 […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/01/2020 (M3) THỨ 3 28/01/2020 (M4) THỨ 4 29/01/2020 (M5) THỨ 5 30/01/2020 THỨ 6 31/01/2020 THỨ 7 01/02/2020 CHỦ NHẬT 02/02/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Thanh Vân Chí T20 PTQ – Thanh Vân Chí T21 PTQ – Thanh Vân Chí T22 PTQ – Thanh […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/12/2019 THỨ 3 31/12/2019 THỨ 4 01/01/2020 THỨ 5 02/01/2020 THỨ 6 03/01/2020 THỨ 7 04/01/2020 CHỦ NHẬT 05/01/2020 5:30 (PL 19:45) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/11/2019 THỨ 3 26/11/2019 THỨ 4 27/11/2019 THỨ 5 28/11/2019 THỨ 6 29/11/2019 THỨ 7 30/11/2019 CHỦ NHẬT 01/12/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/10/2018 THỨ 3 29/10/2019 THỨ 4 30/10/2019 THỨ 5 31/10/2019 THỨ 6 01/11/2019 THỨ 7 02/11/2019 CHỦ NHẬT 03/11/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/09/2018 THỨ 3 01/10/2019 THỨ 4 02/10/2019 THỨ 5 03/10/2019 THỨ 6 04/10/2019 THỨ 7 05/10/2019 CHỦ NHẬT 06/10/2019 7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/08/2018 THỨ 3 27/08/2019 THỨ 4 28/08/2019 THỨ 5 29/08/2019 THỨ 6 30/08/2019 THỨ 7 31/08/2019 CHỦ NHẬT 01/09/2019 7:05 PTQ – Mười sáu mùa hạ T13 PTQ – Mười sáu mùa hạ T14 PTQ – Mười sáu mùa hạ T15 PTQ – Mười sáu mùa […]