+ Có 150 lượt người đến đăng ký tham gia hiến máu tại huyện Gò Công Tây, sau khi khám và tư vấn có hơn 100 lượt người có đủ điều kiện hiến máu và đã tiếp nhận 172 đơn vị máu + Đoàn kiểm tra Công vụ huyện Cái Bè kiểm tra công vụ tại các xã nhằm chấn chỉnh hoạt động và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại các xã + Trong Quý I/2021, huyện Châu Thành đã tặng quà cho 34.700 đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội với số tiền trên 15 tỷ đồng + Có 12 Liên đội với hơn 600 đội viên huyện Chợ Gạo tham gia Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Liên hoan Đội Tuyên truyền măng non năm học 2020 – 2021 + Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Cai Lậy đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách 59 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó tỷ lệ trẻ chiếm 59,32%, tỷ lệ nữ chiếm 44,06%, ngoài Đảng 11,87% và tái cử chiếm 37,28%. + Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến hết ngày 13/4/2021, các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất việc thành lập 1.461 tổ bầu cử...
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/03/2021 THỨ 3 30/03/2021 THỨ 4 31/03/2021 THỨ 5 01/04/2021 THỨ 6 02/04/2021 THỨ 7 03/04/2021 CHỦ NHẬT 04/04/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T17 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển P2 T18 PTQ – […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 3/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/03/2021 THỨ 3 02/03/2021 THỨ 4 03/03/2021 THỨ 5 04/03/2021 THỨ 6 05/03/2021 THỨ 7 06/03/2021 CHỦ NHẬT 07/03/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T21 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T22 PTQ – Đây khoảng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/02/2021 THỨ 3 02/02/2021 THỨ 4 03/02/2021 THỨ 5 04/02/2021 THỨ 6 05/02/2021 THỨ 7 06/02/2021 CHỦ NHẬT 07/02/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T3 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T4 PTQ – Đây khoảng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2021

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 THỨ 7 02/01/2021 CHỦ NHẬT 03/01/2021 5:30 (PL 19:45) PTQ – Biên thành lãng tử T18 PTQ – Biên thành lãng tử T19 PTQ – Biên thành lãng tử T20 PTQ – Biên […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/11/2020 THỨ 3 01/12/2020 THỨ 4 02/12/2020 THỨ 5 03/12/2020 THỨ 6 04/12/2020 THỨ 7 05/12/2020 CHỦ NHẬT 06/12/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T30 PTQ – Mẹ kế T31 PTQ – Mẹ kế T32 PTQ – Mẹ kế T33 PTQ – Mẹ kế […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 02/11/2020 THỨ 3 03/11/2020 THỨ 4 04/11/2020 THỨ 5 05/11/2020 THỨ 6 06/11/2020 THỨ 7 07/11/2020 CHỦ NHẬT 08/11/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Mẹ kế T2 PTQ – Mẹ kế T3 PTQ – Mẹ kế T4 PTQ – Mẹ kế T5 PTQ – Mẹ kế […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/09/2020 THỨ 3 29/09/2020 THỨ 4 30/09/2020 THỨ 5 01/10/2020 THỨ 6 02/10/2020 THỨ 7 03/10/2020 CHỦ NHẬT 04/10/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Phủ khai phong T25 PTQ – Phủ khai phong T26 PTQ – Phủ khai phong T27 PTQ – Phủ khai phongT28 PTQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 31/08/2020 THỨ 3 01/09/2020 THỨ 4 02/09/2020 THỨ 5 03/09/2020 THỨ 6 04/09/2020 THỨ 7 05/09/2020 CHỦ NHẬT 06/09/2020 5:30 (PL 19:45) PHQ – Thần y bí ẩn T27 PHQ – Thần y bí ẩn T28 PHQ – Thần y bí ẩn T29 PHQ – Thần […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/07/2020 THỨ 3 28/07/2020 THỨ 4 29/07/2020 THỨ 5 30/07/2020 THỨ 6 31/07/2020 THỨ 7 01/08/2020 CHỦ NHẬT 02/08/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T29 PTQ – Hoan lạc vô song T30 PTQ – Hoan lạc vô song T31 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/06/2020 THỨ 3 30/06/2020 THỨ 4 01/07/2020 THỨ 5 02/07/2020 THỨ 6 03/07/2020 THỨ 7 04/07/2020 CHỦ NHẬT 05/07/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Hoan lạc vô song T2 PTQ – Hoan lạc vô song T3 PTQ – Hoan lạc vô song T4 PTQ – Hoan […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/06/2020 THỨ 3 02/06/2020 THỨ 4 03/06/2020 THỨ 5 04/06/2020 THỨ 6 05/06/2020 THỨ 7 06/06/2020 CHỦ NHẬT 07/06/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T10 PTQ – Tân bạch nương tử truyền kỳ T11 PTQ – Tân bạch nương tử […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 5/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/04/2020 THỨ 3 28/04/2020 THỨ 4 29/04/2020 THỨ 5 30/04/2020 THỨ 6 01/05/2020 THỨ 7 02/05/2020 CHỦ NHẬT 03/05/2020 5:30 (PL 19:45) PTQ – Long Châu truyền kỳ T36 PTQ – Long Châu truyền kỳ T37 PTQ – Long Châu truyền kỳ T38 PTQ – Long […]