+ Trường Cao đẳng Tiền Giang khai giảng năm học mới với 1.119 học sinh, sinh viên, đạt 96% so với chỉ tiêu kế hoạch. + Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt và biểu dương các điển hình tiên tiến Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) + UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết việc thực hiện phương án 253 của UBND tỉnh về quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. + Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo cũng vừa tổ chức họp mặt ngày truyền thống tổ chức xây dựng Đảng, ngành kiểm tra và văn phòng cấp ủy. + Liên đoàn lao động huyện TPĐ tổ chức Tọa đàm Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở năm 2019…
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/09/2018 THỨ 3 01/10/2019 THỨ 4 02/10/2019 THỨ 5 03/10/2019 THỨ 6 04/10/2019 THỨ 7 05/10/2019 CHỦ NHẬT 06/10/2019 7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/08/2018 THỨ 3 27/08/2019 THỨ 4 28/08/2019 THỨ 5 29/08/2019 THỨ 6 30/08/2019 THỨ 7 31/08/2019 CHỦ NHẬT 01/09/2019 7:05 PTQ – Mười sáu mùa hạ T13 PTQ – Mười sáu mùa hạ T14 PTQ – Mười sáu mùa hạ T15 PTQ – Mười sáu mùa […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/07/2018 THỨ 3 30/07/2019 THỨ 4 31/07/2019 THỨ 5 01/08/2019 THỨ 6 02/08/2019 THỨ 7 03/08/2019 CHỦ NHẬT 04/08/2019 7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T13 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T14 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T15 PHQ – […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/07/2018 THỨ 3 02/07/2019 THỨ 4 03/07/2019 THỨ 5 04/07/2019 THỨ 6 05/07/2019 THỨ 7 06/07/2019 CHỦ NHẬT 07/07/2019 7:05 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/05/2018 THỨ 3 28/05/2019 THỨ 4 29/05/2019 THỨ 5 30/05/2019 THỨ 6 31/05/2019 THỨ 7 01/06/2019 CHỦ NHẬT 02/06/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T29 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/04/2018 THỨ 3 30/04/2019 THỨ 4 01/05/2019 THỨ 5 02/05/2019 THỨ 6 03/05/2019 THỨ 7 04/05/2019 CHỦ NHẬT 05/05/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T4 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T5 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T6 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/04/2018 THỨ 3 02/04/2019 THỨ 4 03/04/2019 THỨ 5 04/04/2019 THỨ 6 05/04/2019 THỨ 7 06/04/2019 CHỦ NHẬT 07/04/2019 7:05 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T18 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T19 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/02/2018 THỨ 3 26/02/2019 THỨ 4 27/02/2019 THỨ 5 28/02/2019 THỨ 6 01/03/2019 THỨ 7 02/03/2019 CHỦ NHẬT 03/03/2019 7:05 PHQ – Cú chốt T12 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2019

  KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/01/2018 THỨ 3 29/01/2019 THỨ 4 30/01/2019 THỨ 5 31/01/2019 THỨ 6 01/02//2019 THỨ 7 02/02/2019 CHỦ NHẬT 03/02/2019 7:05 PTQ – Tình yêu và thù hận T31 PTQ – Tình yêu và thù hận T32 PTQ – Tình yêu và thù hận T33 PTQ – […]

   
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2018

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/11/2018 THỨ 3 27/11/2018 THỨ 4 28/11/2018 THỨ 5 29/11/2018 THỨ 6 30/11/2018 THỨ 7 01/12/2018 CHỦ NHẬT 02/12/2018 7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa […]

   
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2018

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/10/2018 THỨ 3 30/10/2018 THỨ 4 31/10/2018 THỨ 5 01/11/2018 THỨ 6 02/11/2018 THỨ 7 03/11/2018 CHỦ NHẬT 04/11/2018 7:05 PTNK – Mặt trời mùa đông T17 PTNK – Mặt trời mùa đông T18 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa […]

   
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2018

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/10/2018 THỨ 3 02/10/2018 THỨ 4 03/10/2018 THỨ 5 04/10/2018 THỨ 6 05/10/2018 THỨ 7 06/10/2018 CHỦ NHẬT 07/10/2018 7:05 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T33 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T34 PTQ – Hồng tửu và giai nhân T35 PTQ – […]