Ban Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (THTG) kính chúc quý khán, thính giả xem và nghe đài năm mới an khang và thịnh vượng...
Lịch phim tháng
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 01/2020

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/12/2019 THỨ 3 31/12/2019 THỨ 4 01/01/2020 THỨ 5 02/01/2020 THỨ 6 03/01/2020 THỨ 7 04/01/2020 CHỦ NHẬT 05/01/2020 5:30 (PL 19:45) PVN – Bến vạn hoa T1 PVN – Bến vạn hoa T2 (Hết) PVN – Rặng trâm bầu T1 PVN – Rặng trâm bầu […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/11/2019 THỨ 3 26/11/2019 THỨ 4 27/11/2019 THỨ 5 28/11/2019 THỨ 6 29/11/2019 THỨ 7 30/11/2019 CHỦ NHẬT 01/12/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T35 PTQ – Tình bạn tri kỷ T36 PTQ – Tình bạn tri kỷ T37 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 28/10/2018 THỨ 3 29/10/2019 THỨ 4 30/10/2019 THỨ 5 31/10/2019 THỨ 6 01/11/2019 THỨ 7 02/11/2019 CHỦ NHẬT 03/11/2019 7:05 PTQ – Tình bạn tri kỷ T11 PTQ – Tình bạn tri kỷ T12 PTQ – Tình bạn tri kỷ T13 PTQ – Tình bạn tri […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 10/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 30/09/2018 THỨ 3 01/10/2019 THỨ 4 02/10/2019 THỨ 5 03/10/2019 THỨ 6 04/10/2019 THỨ 7 05/10/2019 CHỦ NHẬT 06/10/2019 7:05 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T17 PTQ – Không phải là tiếng sét ái tình T18 PTQ – Không phải là tiếng […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 26/08/2018 THỨ 3 27/08/2019 THỨ 4 28/08/2019 THỨ 5 29/08/2019 THỨ 6 30/08/2019 THỨ 7 31/08/2019 CHỦ NHẬT 01/09/2019 7:05 PTQ – Mười sáu mùa hạ T13 PTQ – Mười sáu mùa hạ T14 PTQ – Mười sáu mùa hạ T15 PTQ – Mười sáu mùa […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/07/2018 THỨ 3 30/07/2019 THỨ 4 31/07/2019 THỨ 5 01/08/2019 THỨ 6 02/08/2019 THỨ 7 03/08/2019 CHỦ NHẬT 04/08/2019 7:05 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T13 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T14 PHQ – Anh hùng nhà hàng xóm T15 PHQ – […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 7/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/07/2018 THỨ 3 02/07/2019 THỨ 4 03/07/2019 THỨ 5 04/07/2019 THỨ 6 05/07/2019 THỨ 7 06/07/2019 CHỦ NHẬT 07/07/2019 7:05 PHQ – Thám tử học đường T13 PHQ – Thám tử học đường T14 PHQ – Thám tử học đường T15 PHQ – Thám tử học […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 27/05/2018 THỨ 3 28/05/2019 THỨ 4 29/05/2019 THỨ 5 30/05/2019 THỨ 6 31/05/2019 THỨ 7 01/06/2019 CHỦ NHẬT 02/06/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T27 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T28 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T29 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 29/04/2018 THỨ 3 30/04/2019 THỨ 4 01/05/2019 THỨ 5 02/05/2019 THỨ 6 03/05/2019 THỨ 7 04/05/2019 CHỦ NHẬT 05/05/2019 7:05 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T4 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T5 PHQ – Lời hồi đáp 1988 T6 PHQ – Lời hồi đáp […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 04/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 01/04/2018 THỨ 3 02/04/2019 THỨ 4 03/04/2019 THỨ 5 04/04/2019 THỨ 6 05/04/2019 THỨ 7 06/04/2019 CHỦ NHẬT 07/04/2019 7:05 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T18 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T19 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2019

  KHUNG GIỜ THỨ 2 25/02/2018 THỨ 3 26/02/2019 THỨ 4 27/02/2019 THỨ 5 28/02/2019 THỨ 6 01/03/2019 THỨ 7 02/03/2019 CHỦ NHẬT 03/03/2019 7:05 PHQ – Cú chốt T12 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ […]

   
 • LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2019

  KHUNG GIỜ  THỨ 2 28/01/2018 THỨ 3 29/01/2019 THỨ 4 30/01/2019 THỨ 5 31/01/2019 THỨ 6 01/02//2019 THỨ 7 02/02/2019 CHỦ NHẬT 03/02/2019 7:05 PTQ – Tình yêu và thù hận T31 PTQ – Tình yêu và thù hận T32 PTQ – Tình yêu và thù hận T33 PTQ – […]