+ UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang + Tân Phú Đông tổ chức Giải việt dã truyền thống năm 2018. + Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình cán sự năm 2018. + Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Tiền giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH trung ương đảng khóa 12 + Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang khóa tập huấn cho lực lượng Cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự trên địa bàn thành phố Mỹ Tho về “tăng cường an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em”.