+ Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2017)! + Theo kế hoạch, lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2017của tỉnh Tiền Giang sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 01/9/2017 tại hội trường Ấp Bắc – Trung tâm hội nghị tỉnh. + Dịp này, tỉnh Tiền Giang có 71 bà mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 5 mẹ còn sống, 66 mẹ đã từ trần. Tổng số Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Tiền Giang hiện nay là 5.891người.