Thông tin Quảng cáo và Tài trợ

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DV TRUYỀN HÌNH:

1. Thông tin liên hệ.

2. Chức năng nhiệm vụ.

II. TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ:

1. Sóng truyền hình.

2. Sóng phát thanh.

3. Thông tin điện tử.

III. THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ:

1. Thông tin về dịch vụ quảng cáo:

* Bảng giá quảng cáo năm 2020

* Bảng giá quảng cáo năm 2021

* Bảng giá quảng cáo năm 2022

* Bảng giá quảng cáo năm 2023

* Bảng giá quảng cáo năm 2024new-animated

2. Các chương trình kêu gọi tài trợ:

003

thay thuoc cua ban

1332733442593_TRAI_NGOT_copy

 Đường Đến Vinh Quang

 Thầy thuốc của bạn

 Cây lành trái ngọt

 tumblr_static_music_note

bannhanong

ban-tin-gia-ca-vat-tu-nong-san

 Quà tặng âm nhạc

 Bạn nhà nông

Giá cả vật tư, nông sản

IV. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ : Đường D2B Quảng trường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3877225  –   Fax: (0273) 3881018

Email: quangcao@thtg.vn

Website: http://www.thtg.vn/quangcao