Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện các chương trình quảng cáo :

 arrow-right Hợp đồng quảng cáo trên 2 sóng phát thanh – truyền hình.

arrow-right Quảng cáo trên website.

arrow-right Thực hiện phim gia công, phim quảng cáo theo yêu cầu.

arrow-rightCho thuê xe màu, truyền hình trực tiếp các sự kiện.

arrow-right Hợp tác phim truyện, các chương trình khoa giáo, giải trí.