LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 05/08/2023 06/08/2023
5:30 PTQ-Bạch phát vương phi-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 1/68t PTQ-Thượng dương phú-Tập 2 PTQ-Thượng dương phú-Tập 3 PTQ-Thượng dương phú-Tập 4 PTQ-Thượng dương phú-Tập 5 PTQ-Thượng dương phú-Tập 6
7:05 PTQ-Truy ngư truyền kỳ-Tập 35 PTQ-Truy ngư truyền kỳ-Tập 36 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 1 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 2 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 3 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 4 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 5
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 Trực tiếp BNN
11:50 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 16 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 17 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 18 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 19 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 20 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 21 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 22
12:35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 28 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 29 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 31 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 32 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 33 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 34
14:00 PVN-Cô gái tầng 11-Tập 46-47-48 PVN-Cô gái tầng 11-Tập 49-50-hết PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 1 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 2 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 3 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 4 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 5
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 20 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 21 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 22 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 23 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 24 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 25 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 26
17:15 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 44 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 45 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 46 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 47 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 48 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 49 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 50
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 1/68t PTQ-Thượng dương phú-Tập 2 PTQ-Thượng dương phú-Tập 3 PTQ-Thượng dương phú-Tập 4 PTQ-Thượng dương phú-Tập 5 PTQ-Thượng dương phú-Tập 6 PTQ-Thượng dương phú-Tập 7
20:50:00  (30 phút) PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 17 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 18 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 19 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 20 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 21 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 22
21:15 PTQ-Truy ngư truyền kỳ-Tập 36 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 1 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 2 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 3 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 4 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 5 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 6
22:45 PVN-Cô gái tầng 11-Tập 46-47-48 PVN-Cô gái tầng 11-Tập 49-50-hết PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 1 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 2 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 3 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 4 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 5
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 20 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 21 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 22 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 23 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 24 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 25 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 26
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 16 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 17 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 18 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 19 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 20 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 21 Trực tiếp BNN
1:30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 28 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 29 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 31 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 32 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 33 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 34
2:15 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 17 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 18 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 19 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 20 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 21 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 22
3:00 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 16 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 17 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 18 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 19 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 20 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 21 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 22
4:15 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 44 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 45 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 46 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 47 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 48 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 49 PTQ-Thời gian tươi đẹp của anh&em-Tập 50
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 12/08/2023 13/08/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 7 PTQ-Thượng dương phú-Tập 8 PTQ-Thượng dương phú-Tập 9 PTQ-Thượng dương phú-Tập 10 PTQ-Thượng dương phú-Tập 11 PTQ-Thượng dương phú-Tập 12 PTQ-Thượng dương phú-Tập 13
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 6 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 7 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 8 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 9 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 10 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 11 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 12
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 23 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 24 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 25 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 26 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 27 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 28
11:50 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 23 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 24 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 25 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 26 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 27 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 1 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 2
12:35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 41
14:00 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 6 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 7 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 8 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 9 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 10 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 11 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 12
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 27 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 28 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 29 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 31 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 32 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 33
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 1/73t PTQ-Minh lan truyện-Tập 2 PTQ-Minh lan truyện-Tập 3 PTQ-Minh lan truyện-Tập 4 PTQ-Minh lan truyện-Tập 5 PTQ-Minh lan truyện-Tập 6 PTQ-Minh lan truyện-Tập 7
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 8 PTQ-Thượng dương phú-Tập 9 PTQ-Thượng dương phú-Tập 10 PTQ-Thượng dương phú-Tập 11 PTQ-Thượng dương phú-Tập 12 PTQ-Thượng dương phú-Tập 13 PTQ-Thượng dương phú-Tập 14
20:50:00  (30 phút) PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 23 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 24 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 25 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 26 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 27 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 28
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 7 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 8 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 9 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 10 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 11 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 12 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 13
22:45 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 6 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 7 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 8 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 9 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 10 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 11 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 12
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 27 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 28 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 29 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 31 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 32 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 33
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 22 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 23 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 24 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 25 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 26 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 27 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 28
1:30 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 35 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 36 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 37 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 38 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 39 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 40 PTQ-Truyền thuyết phượng hoàng-Tập 41
2:15 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 23 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 24 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 25 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 26 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 27 ĐĐVQ PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 28
3:00 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 23 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 24 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 25 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 26 PHQ-Vẻ đẹp đích thực-Tập 27 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 1 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 2
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 1 PTQ-Minh lan truyện-Tập 2 PTQ-Minh lan truyện-Tập 3 PTQ-Minh lan truyện-Tập 4 PTQ-Minh lan truyện-Tập 5 PTQ-Minh lan truyện-Tập 6 PTQ-Minh lan truyện-Tập 7
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  14/08/2023 15/08/2023 16/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 19/08/2023 20/08/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 14 PTQ-Thượng dương phú-Tập 15 PTQ-Thượng dương phú-Tập 16 PTQ-Thượng dương phú-Tập 17 PTQ-Thượng dương phú-Tập 18 PTQ-Thượng dương phú-Tập 19 PTQ-Thượng dương phú-Tập 20
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 13 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 14 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 16 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 17 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 18 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 19
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 29 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 31 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 32 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 33 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 34 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 35
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 3 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 4 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 5 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 6 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 7 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 8 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 9
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 1 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 2 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 3 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 4 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 5 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 6 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 7
14:00 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 13 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 14 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 15
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 34 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 35 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 36 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 37 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 38 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 8 PTQ-Minh lan truyện-Tập 9 PTQ-Minh lan truyện-Tập 10 PTQ-Minh lan truyện-Tập 11 PTQ-Minh lan truyện-Tập 12 PTQ-Minh lan truyện-Tập 13 PTQ-Minh lan truyện-Tập 14
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 15 PTQ-Thượng dương phú-Tập 16 PTQ-Thượng dương phú-Tập 17 PTQ-Thượng dương phú-Tập 18 PTQ-Thượng dương phú-Tập 19 PTQ-Thượng dương phú-Tập 20 PTQ-Thượng dương phú-Tập 21
20:50:00  (30 phút) PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 29 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 30 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 31 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 32 PVN-Trái Tim của sói-Tập 1 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 2
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 14 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 16 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 17 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 18 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 19 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 20
22:45 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 13 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 14 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 15
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 34 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 35 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 36 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 37 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 38 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 39 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 40
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 29 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 31 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 32 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 33 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 34 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 35
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 1 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 2 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 3 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 4 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 5 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 6 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 7
2:15 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 29 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 30 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 31 PTQ-Nữ Cảnh sát trưởng-Tập 32 PVN-Trái Tim của sói-Tập 1 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 2
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 3 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 4 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 5 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 6 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 7 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 8 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 9
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 8 PTQ-Minh lan truyện-Tập 9 PTQ-Minh lan truyện-Tập 10 PTQ-Minh lan truyện-Tập 11 PTQ-Minh lan truyện-Tập 12 PTQ-Minh lan truyện-Tập 13 PTQ-Minh lan truyện-Tập 14
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
21/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 26/08/2023 27/08/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 21 PTQ-Thượng dương phú-Tập 22 PTQ-Thượng dương phú-Tập 23 PTQ-Thượng dương phú-Tập 24 PTQ-Thượng dương phú-Tập 25 PTQ-Thượng dương phú-Tập 26 PTQ-Thượng dương phú-Tập 27
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 20 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 21 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 22 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 23 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 24 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 25 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 26
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 36 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 37 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 38 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 39 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 40 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 41 Trực tiếp BNN
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 10 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 11 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 12 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 13 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 16
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 9 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 14
14:00 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 16 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 17 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 18 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 19 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 20 PVN-Bài ca ra trận-Tập 1 PVN-Bài ca ra trận-Tập 2
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 46 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 47
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 16 PTQ-Minh lan truyện-Tập 17 PTQ-Minh lan truyện-Tập 18 PTQ-Minh lan truyện-Tập 19 PTQ-Minh lan truyện-Tập 20 PTQ-Minh lan truyện-Tập 21
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 22 PTQ-Thượng dương phú-Tập 23 PTQ-Thượng dương phú-Tập 24 PTQ-Thượng dương phú-Tập 25 PTQ-Thượng dương phú-Tập 26 PTQ-Thượng dương phú-Tập 27 PTQ-Thượng dương phú-Tập 28
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 3 PVN-Trái Tim của sói-Tập 4 PVN-Trái Tim của sói-Tập 5 PVN-Trái Tim của sói-Tập 6 PVN-Trái Tim của sói-Tập 7 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 8
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 21 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 22 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 23 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 24 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 25 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 26 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 27
22:45 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 16 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 17 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 18 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 19 PSGP-Ông trùm tài chính-Tập 20 PVN-Bài ca ra trận-Tập 1 PVN-Bài ca ra trận-Tập 2
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 41 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 42 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 43 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 44 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 45 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 46 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 47
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 36 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 37 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 38 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 39 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 40 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 41 Trực tiếp BNN
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 9 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 14
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 3 PVN-Trái Tim của sói-Tập 4 PVN-Trái Tim của sói-Tập 5 PVN-Trái Tim của sói-Tập 6 PVN-Trái Tim của sói-Tập 7 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 8
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 10 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 11 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 12 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 13 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 14 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 15 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 16
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 16 PTQ-Minh lan truyện-Tập 17 PTQ-Minh lan truyện-Tập 18 PTQ-Minh lan truyện-Tập 19 PTQ-Minh lan truyện-Tập 20 PTQ-Minh lan truyện-Tập 21
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 02/09/2023 03/09/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 28 PTQ-Thượng dương phú-Tập 29 PTQ-Thượng dương phú-Tập 30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 31 PTQ-Thượng dương phú-Tập 32 PTQ-Thượng dương phú-Tập 33 PTQ-Thượng dương phú-Tập 34
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 27 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 28 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 29 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 30 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 31 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 32 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 33
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 42 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 1 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 2 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 3
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 20 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 21
14:00 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 2 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 22 PTQ-Minh lan truyện-Tập 23 PTQ-Minh lan truyện-Tập 24 PTQ-Minh lan truyện-Tập 25 PTQ-Minh lan truyện-Tập 26 PTQ-Minh lan truyện-Tập 27 PTQ-Minh lan truyện-Tập 28
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 29 PTQ-Thượng dương phú-Tập 30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 31 PTQ-Thượng dương phú-Tập 32 PTQ-Thượng dương phú-Tập 33 PTQ-Thượng dương phú-Tập 34 PTQ-Thượng dương phú-Tập 35
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 9 PVN-Trái Tim của sói-Tập 10 PVN-Trái Tim của sói-Tập 11 PVN-Trái Tim của sói-Tập 12 PVN-Trái Tim của sói-Tập 13 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 14
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 28 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 29 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 30 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 31 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 32 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 33 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 34
22:45 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 2 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 42 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 20 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 21
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 9 PVN-Trái Tim của sói-Tập 10 PVN-Trái Tim của sói-Tập 11 PVN-Trái Tim của sói-Tập 12 PVN-Trái Tim của sói-Tập 13 ĐĐVQ PVN-Trái Tim của sói-Tập 14
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 1 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 2 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 3
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 22 PTQ-Minh lan truyện-Tập 23 PTQ-Minh lan truyện-Tập 24 PTQ-Minh lan truyện-Tập 25 PTQ-Minh lan truyện-Tập 26 PTQ-Minh lan truyện-Tập 27 PTQ-Minh lan truyện-Tập 28