HĐND tỉnh tổ chức Giám sát kết quả đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động nông thôn

(THTG) Ngày 25-4, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Tuyết Vân – Trưởng Ban Văn hóa xã hội làm Trưởng Đoàn có buổi giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Đoàn Vũ

Giai đoạn 2021-2025, ngành Nông nghiệp và PTNT đặt ra mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp. Bình quân hàng năm đào tạo khoảng 1.500 lao động. Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã tổ chức 87 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 2.690 học viên tham dự. Nghề được đào tạo chủ yếu lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Tỷ lệ có việc làm, việc làm ổn định sau khi đào tạo đối với lĩnh vực nông nghiệp từ 80-85%. Trong giai đoạn, 2021-2023, vốn giao để thực hiện công tác đào tạo nghề chủ yếu là nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Một số địa phương sử dụng kinh phí ngân sách huyện để thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Giai đoạn 2022-2023, Sở Nông nghiệp và PTNT được bố trí 676 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững để tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với quy hoạch sản xuất, chương trình dự án của tỉnh và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Qua kết quả hỗ trợ dạy nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh từ 51,5% năm 2021 lên 54% năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động nông thôn như: việc giới hạn về đối tượng được hỗ trợ; chưa có hướng dẫn cụ thể về xác định người có thu nhập thấp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo; cần tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động tham gia học nghề;…

Với những kiến nghị của đơn vị, cần cụ thể từng vấn đề, có cơ sở để Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Yến Vân