Đồng chí Võ Đông Ba – Người Đảng viên kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục