Sơ kết 1 năm triển khai Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 12

(THTG) Ngày 12/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang sơ kết 1 năm triển khai Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 12, năm 2016 – 2017.

1

Ảnh: Minh Nguyên

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 12 tỉnh Tiền Giang, năm 2016-2017 đã nhận được tất cả 25 giải pháp đăng ký dự thi thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, công nghiệp, cơ khí tự động hóa, nông lâm ngư nghiệp, môi trường, giáo dục và đào tạo. Trong đó, địa phương có hồ sơ dự thi đông nhất là thành phố Mỹ Tho với 13 giải pháp. So với cùng thời điểm nhận hồ sơ hội thi lần thứ 11, hội thi lần thứ 12 tăng 9 giải pháp dự thi.

Để Hội thi đạt được nhiều kết quả khả quan và thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận sồ sơ dự thi hạn chót đến ngày 30/6/2017.

Hồng Tuyến