Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Việt Nam

(THTG) Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Việt Nam ( 1/8/1930- 1/8/2015).

Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đ/c lão thành cách mạng, cán bộ công tác trong ngành Tuyên giáo của tỉnh  Tiền Giang  qua các thời  kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm công tác tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam và  của tỉnh Mỹ Tho- Gò Công, nay là Tiền Giang.

1

 Qua các chặng đường lịch sử đấu  tranh  giải  phóng  dân tộc, giành độc lập thống nhất Tổ quốc cũng như bước vào thời kỳ xây dựng bảo vệ Tố quốc, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm, xem công tác tuyên giáo là một mặt trận và những cán bộ làm công tác tuyên giáo là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân gửi gấm, 85 năm qua ngành Tuyên giáo của Đảng luôn có những đóng góp xứng đáng trong việc tuyên truyền vận động tập họp phát huy sức mạnh của toàn đảng toàn quân và toàn dân vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như góp phần đưa chủ trương đường lối chính sách của Đảng khơi dậy nhiều phong trào hành động cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, đấu  tranh  có hiệu quả với các luận điệu  xuyên tạc, với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững mục tiêu quan điểm đường lối của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Ở tỉnh Tiền Giang, với  vai trò là một  bộ phận của Tuyên giáo Việt Nam, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều  đóng  góp  to lớn cho  Đảng  bộ  địa phương: động  viên nhân dân ra sức tham gia xây dựng cũng cố chính quyền cách mạng, giữ vững  an  ninh chính trị- trật  tự xã hội, phát triển kinh tế, đề cao cảnh  giác với mọi âm mưu diễn biến hòa bình  của các thế  lực thù địch, phát  động toàn dân  học tập  và  làm theo  tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức tập trung chung sức xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào đáp ứng cho mục tiêu an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo.

Nhân dịp  kỷ  niệm 85 năm ngày  truyền thống Tuyên giáo  Việt  Nam. Ban Tuyên giáo trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Tuyên giáo”  cho 18 cá nhân,  có  nhiều thành tích trong   công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của  tỉnh  Tiền Giang ./.

Bài và ảnh: Công Luận