Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết công tác dân vận quý III năm 2014

(THTG) Ngày 8/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận quý III và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong quý IV năm 2014.

2

Trong quý III năm 2014, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có sự chuyển biến tích cực, nhất là tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp chính quyền đã chú trọng đến biện pháp vận động, phát huy được nội lực của nhân dân, hỗ trợ nhân dân trong sản xuất và đời sống, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Phong trào thi đua “ Dân vận khéo, dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” được xây dựng và mở rộng, nhất là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, củng cố lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo được sự đồng thuận của xã hội.

Quý IV năm 2014. Ban Dân vận các cấp tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp tuyên truyền,  giảm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.

Công Luận