Trưng bày chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập”

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập”.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2015).

Trưng bày “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập” gồm 80 hình ảnh, hiện vật với các chủ đề: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô; Bối cảnh lịch sử và sự ra đời Bản Tuyên ngôn độc lập; Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập chào mừng Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945 – 2/9/2015).

 Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: GH

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945 đã trở thành một trong các điểm di tích tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc.

Ngôi nhà có vị trí thuận lợi, nằm trong trung tâm buôn bán sầm uất và thông ra mặt phố Hàng Cân (số nhà 35). Chủ nhân của ngôi nhà khi đó là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ông bà đã dành toàn bộ các phòng tầng 2 số nhà 48 Hàng Ngang cho các đồng chí Trung ương Đảng ở, làm việc và hội họp.

Tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở từ ngày 25/8 – 2/9/1945 và đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ công hòa – Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Năm 1970, ngôi nhà này đã được dành làm nơi lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1979, Nhà số 48 Hàng Ngang đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử.

Nguồn ĐCSVN