Chuyên đề 19.02 – Phòng khám Đa khoa TX Cai Lậy thực hiên tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục