Chuyên đề 06.12 – Ngành giáo dục và đào tạo TX.Cai Lậy với nhiều kết quả nổi bật trong sự nghiệp “trồng người”.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục