Chuyên đề 27.3 – Tấm gương chị Đặng Thị Đậm đam mê phát triển kinh tế từ mô hình trồng nấm bào ngư.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục