Chuyên đề 03.02 – Các xã phường TX Cai Lậy xây dựng đô thị thông minh từ nền tảng chuyển đổi số

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục