Chuyên đề 28.2 – Bức tranh kinh tế – xã hội thị xã Cai Lậy ngày càng khởi sắc.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục