Chuyên đề 13.3 – Thị xã Cai Lậy lan tỏa thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục