Chuyên đề 17.1 – Xã Tân Bình Khởi sắc giao thông nông thôn.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục