Chuyên đề 31.01 – Thị xã Cai Lậy đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục