Chuyên đề 20.12 – Xã Long Khánh tiên phong trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục