Chuyên đề 03.1 – Thị xã Cai Lậy đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục