Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang dự tổng kết công tác Mặt trận năm 2022

(THTG) Ngày 03-01, Ủy ban Mặt trận tổ quốc việt  Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Đến dự có ông  Nguyễn Thành  Diệu – Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh  Tiền Giang.

vlcsnap-2023-01-03-14h57m51s194.png

vlcsnap-2023-01-03-14h58m03s987.png

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tỉnh Tiền Giang năm 2022.

 Năm qua, sau đại dịch  Covid -19, mặc dù gặp rất  nhiều  khó khăn, thách  thức nhưng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt  Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt  động của Mặt  trận có nhiều  đổi  mới, chú trọng tính hiệu  quả. Các cuộc vận động, các phong trào  thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất  lượng và đổi mới về hình  thức tổ chức. Công  tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người  nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người  có công được thực hiện có hiệu  quả.  Ủy ban mặt  trận tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện  đa dạng các hình  thức vận động, mở rộng khối  đại đoàn kết toàn dân tộc, phát  huy  vai  trò nhân dân tham gia  xây  dựng Đảng, chính quyền … góp phần  thực hiện tốt  các nhiệm vụ  của Mặt  trận tổ quốc.

vlcsnap-2023-01-03-14h58m50s420.png

Ông Nguyễn Thành  Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu  tại  hội  nghị , ông Nguyễn Thành  Diệu – Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền  Giang  đánh giá cao hoạt động của Mặt  trận tổ quốc các cấp ở Tiền Giang  trong  năm qua, đồng thời  thông tin tổng quát về tình  hình  phát  triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, trật tự, các chương trình an sinh xã hội  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong năm. Sự thành công này có một  phần đóng góp  từ công tác mặt  trận  các cấp ở địa phương.

Nhân dịp tổng kết  năm, Ủy ban Mặt  trận tổ quố Việt  Nam tỉnh  Tiền Giang trao tặng cờ thi  đua và bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều  có nhiều  thành  tích xuất  sắc trong công tác Măt trận năm 2022.

Tin và ảnh: Công Luận