Liên minh hợp tác xã Tiền Giang họp mặt kỷ niệm Ngày hợp tác xã Quốc tế lần thứ 92

( THTG) Ngày 4/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX)Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 92 của Liên minh hợp tác xã Quốc tế và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 20 của Liên hiệp quốc.

1

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, kinh tế hợp tác, hợp tác xã – kinh tế tập thể trên thế giới luôn phát triển không ngừng, đổi mới phù hợp với quy luật khách quan. Năm 1761, HTX đầu tiên được thành lập ở nước Anh, từ đó phong trào HTX trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Năm 1895, Đại hội thành lập Liên minh HTX Quốc tế đã được tổ chức tại thủ đô Luân Đôn – nước Anh, với sự tham dự của 207 đại biểu đến từ nhiều nước.  Ngày HTX Quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 5/7/2014 với chủ đề: “Hợp tác xã mưu cầu phát triển bền vững cho tất cả mọi người”. Tính bền vững của Hợp tác xã là khả năng hỗ trợ, củng cố hoặc vượt qua được những khó khăn.

Tại Tiền Giang, kinh tế tập thể ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay, toàn tỉnh có 2 Liên hiệp Hợp tác xã, trên 1.400 tổ hợp tác và trên 100 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hồng Tuyến