Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(THTG) Sáng ngày 29/10, Đoàn công tác Tỉnh ủy do ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2014, và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

3

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, kiện toàn và nâng chất các tổ chức cơ sở đảng; kết nạp đảng viên mới tăng về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm minh; dân chủ nội bộ được phát huy; công tác dân vận thực hiện ngày càng có hiệu quả; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ còn bộc lộ một số hạn chế chậm được khắc phục như một số cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt chủ trương của cấp trên chưa tốt; ý thức trách nhiệm học tập của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy theo quy định ở một số nơi chưa tốt; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ơ một số nơi chưa được nâng lên, chậm đổi mới; một số cấp ủy còn xem nhẹ việc củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng; việc phối hợp thực hiện công tác dân vận của một số tổ chức đảng, cơ quan đạt hiệu quả thấp, còn dân chủ hình thức.

4

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cần tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém; chỉ đạo các đơn vị rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2014 làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đầu tư của doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, nâng cao tính năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng; thực hiện tốt công tác minh bạch tài sản, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Khánh Hồng