Chuyên đề 26.02 – Nông dân Gò Công Đông thu hoạch lúa trúng màu được giá

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục