Chuyên đề 23.2 – Ngư dân Gò Công Đông chuẩn bị vươn khơi đầu năm

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục