Chuyên đề 22.3 – Vụ lúa đông xuân 2023-2024, nông dân huyện Gò Công Đông trúng mùa, được giá.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục