Chuyên đề 8.3 – Ngư dân thị trấn Vàm láng, huyện Gò Công Đông trúng mùa ruốc biển.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục