Chuyên đề 12.1 – Nhiều nông dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục