Chuyên đề 01.12 – Gò Công Đông thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục