Chuyên đề 17.11 – Gò Công Đông đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục