Chuyên đề 29.12 – Đảng bộ, chính quyền xã Bình Ân quyết tâm giữ vững xã NTM nâng cao.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục