Chuyên đề 15.12 – Trong năm 2023 thắng lợi trên lĩnh vực trồng trọt.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục