Chuyên đề 17.01- Gò Công Đông tuyên truyền phòng tránh cháy nổ tàu cá

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục