Chuyên đề 04.12 – Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn, gương sáng trong lực lượng vũ trang huyện Gò Công Đông

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục