Tiền Giang phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Hội thi An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ năm 2017

(THTG) Trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động Tháng hành động  An toàn, vệ sinh lao động, ngày 4/5 tại công viên Lạc Hồng, thành phố MỹTho. tỉnh Tiền Giang hưởng ứng phát động  Tháng An toàn vệ sinh lao  động  và tổ chức  Hội  thi An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ năm 2017. Đến dự có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể  và hơn 600 vận động viên đến từ  các  cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Untitled 2

Ảnh : Phi Phụng 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành hệ thống chính sách pháp luật có tác động tích cực đến việc cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe của người lao động trong quá trình lao động sản xuất. Mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung cũng  vẫn còn những hạn chế nhất định. Năm 2017 với chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động  trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về mục đích ý nghĩa các hoạt động của Tháng an toàn, vệ sinh lao động .

Bên cạnh  việc phát  động  Tháng  hành  động An toàn vệ sinh lao động, tỉnh  Tiền Giang  còn tổ chức  Hội  thi An toàn vệ sinh lao  động  – Phòng  chống cháy  nổ, nhằm nâng cao kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các chế độ có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động cho  công nhân lao  động  trên địa bàn tỉnh. Từ đó thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng  chống  cháy  nổ.

Hội  thi  còn là dịp tốt  đẻ các cơ  quan đơn vị  nâng  cao năng lực của mạng lưới an toàn vệ sinh và cán bộ làm công tác  an toàn vệ sinh  lao  động  phòng  chóng cháy  nổ  tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời xử lý tình huống phát sinh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ  quan đơn vị.

 Công Luận