Tiền Giang có 115 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc vùng nguy cơ cao

(THTG) Ngày 30-3, Sở Y tế Tiền  Giang đã công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 24-3 đến 30-3. Theo đó, toàn tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 (vùng vàng) và 10/11 huyện, thành, thị trong tỉnh đang ở cấp độ 3 (vùng nguy cơ cao).

My Tho tiem vaccine 7

Ở quy mô cấp xã, toàn tỉnh Tiền Giang có 115 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 3 (vùng cam – Nguy cơ cao), giảm 19 đơn vị so với tuần trước. Ở quy mô cấp huyện, 10/11 huyện thành thị của tỉnh Tiền Giang đều đang ở mức nguy cơ cao (vùng cam – cấp độ 3), chỉ duy nhất Thị xã Gò Công đang ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Chi tiết cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ 24/3 đến 30/3/2022, xin mời xem tại đây

P.H