Những loài hoa mùa xuân Hà Nội

Hoa mùi, hoa đào, thược dược, violet… chỉ đến mùa xuân, giáp Tết mới gặp trên phố Hà thành.

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nguồn Vnexpress