+ Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Tiền Giang + HĐND huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp lần 7 sơ kết hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 + Chỉ có 6/40 xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang duy trì được tiêu chí bảo hiểm y tế + Chợ Gạo tập trung khắc phục 100 trạm cấp nước nhiễm sắt, phèn, mặn, asen + Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai công tác xây dựng nông thôn mới các xã bãi ngang và một số vấn đề kinh tế xã hội của huyện Gò Công Đông + Thị xã Cai Lậy đầu tư 3,5 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Nam kinh ngang xã Phú Quí...
Phóng sự ảnh