Nhiều hoạt động sinh động làm theo gương Bác ở Bình Dương

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 Một góc thành phố mới Bình Dương (Nguồn Báo Bình Dương)

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Minh Giao, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công táctuyên truyền được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở với hình thức phong phú, đa dạng, như mở chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu những mẩu chuyện kể về Bác, tuyên truyền những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác…. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hiệu quả ý nghĩa, mục đích việc học tập và làm theo gương Bác; những tác động tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp, các ngành ở Bình Dương cũng có nhiều hình thức phong phú để vận động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chủ động làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể có ý thức rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Điểm hình như Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thí điểm thực hiện 2 mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm giải quyết công việc hành chính trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung giải quyết các nội dung trong công việc hành chính như thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, các nội dung dân chủ theo Pháp lệnh 34, Nghị định 71; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp dân; thực hiện “Nụ cười công sở” và các quy định văn hóa công sở, quy tắc ứng xử. Từ đó, bước đầu đã đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công các cấp; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân.

Đó là mô hình “Gần dân, sát dân” của phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát với mô hình này nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng mối quan hệ với nhân dân, gần dân, sát dân. Mỗi tháng cán bộ phải sắp xếp thời gian đến với dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm cũng như tình hình kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời giải thích cho dân hiểu ngay tại chỗ. Nếu vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa thể giải thích được với dân thì sẽ tiếp thu, nghiên cứu sau đó trả lời sau cho dân.

Hay như Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm theo lời Bác. Trong 4 năm qua, Hội đã tích cực thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi chi hội, mỗi hội viên đều tự nghĩ ra những phần việc, những sáng kiến dù là nhỏ nhất để tự mình phấn đấu, lấy mức độ hoàn thành công việc làm thước đo đánh giá trách nhiệm, tinh thần vì tập thể của mỗi cán bộ, hội viên. Nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và phong trào cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hơn 38 tỷ đồng được tập trung cho các cựu chiến binh vay phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho hội viên, con em cựu chiến binh.

Thị xã Dĩ An, địa phương có phong trào học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều người dân ở đây. Từ các hoạt động, phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều cá nhân điển hình ở thị xã Dĩ An với những việc làm tự giác, tự nguyện đã hun đúc nên ý chí của tập thể trong phong trào học và làm theo Bác. Nhiều mô hình đang ngày càng phát huy hiệu quả và có tác dụng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Như Đảng bộ Công an thị xã thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm chuẩn mực chung trong rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Đảng bộ Quân sự thị xã thực hiện lời dạy của Bác đối với Quân đội nhân dân. Ngành y tế thực hiện lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục thực hiện phong trào “mỗi thầy cô giáo là tấm gương trong sáng về đạo đức, tự học, tự sáng tạo”, “dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”.v.v…

Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí đã tích cực bám sát cơ sở, từng phong trào, từng lĩnh vực cụ thể để phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm hay được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong dịp các lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành, địa phương, qua đó góp phần tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong đời sống xã hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và quá trình phấn đấu, rèn luyện của các tập thể, cá nhân trong thực hiện “Làm theo Bác”, Bình Dương đã có 50 tập thể và 143 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 623 tập thể và 1.729 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Làm theo Bác” ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền và nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Làm theo Bác” ở các địa phương, đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng tham gia tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Nguồn ĐCSVN