- Năm 2023, Tiền Giang có 3.500 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 3.349 đơn vị máu, trị giá gần 700 triệu đồng. - Bộ Công an bắt 2 bác sĩ Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. - Ngày thứ 7 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước giữ giá bán vàng miếng SJC 75,98 triệu đồng/lượng. - Đồng Nai: Cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe 60.05D bị tuyên 3 năm tù. - Thái Lan tịch thu 12.000 lon sữa bột nhập lậu từ Việt Nam. - 6 tháng có hơn 89 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, chi trả gần 67.000 tỉ đồng. - Truy tố các cựu cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận tội nhận hối lộ. - Doanh thu của báo, đài giảm mạnh, có kênh thời lượng quảng cáo chỉ vài phút/ngày. - Sắp xét xử vụ 4 tiếp viên hàng không ‘xách ma túy’. - 13.900 vụ tấn công mạng trong năm 2023, thiệt hại tương đương 3,6% GDP. - Hơn 595.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 6 tháng đầu năm nay, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ...

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/11/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18 – HD/BTGTW về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung Hướng dẫn như sau:

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (Ảnh: T.Lưu)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 và Hướng dẫn 08), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

– Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

– Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 2. Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XII ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành.

4. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và đặc thù của vùng, miền, đối tượng, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 6-9-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chú ý một số điểm sau:

– Quán triệt, định hướng, đánh giá chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 tại giao ban báo chí hằng tuần; biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí chưa hoặc không thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

– Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05, nêu gương người tốt, việc tốt, phát vào khung giờ “vàng” hoặc đăng trên trang nhất.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Quốc hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân mỗi tuần đưa 01 tin hoặc 01 phóng sự ngắn giới thiệu điển hình học tập và làm theo Bác phát vào chương trình thời sự hằng ngày (lúc18 giờ của VOV, 19 giờ của VTV…) và phát lại vào các thời điểm thuận lợi cho khán, thính giả theo dõi. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, mời các nhà khoa học, các chuyên gia tổ chức tọa đàm giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

– Nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Thầy thuốc Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 27-2); Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26-3);  Nhà giáo Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20-11); Công an nhân dân học tập và làm theo Bác (nhân ngày 19-8); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân ngày 22-12).v.v…

– Các ban, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm giới thiệu gương điển hình; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, chương trình để tuyên truyền rộng rãi.

– Các đài truyền hình Trung ương và địa phương ít nhất mỗi năm xây dựng 01 bộ phim tài liệu về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và những điển hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác, trình chiếu vào dịp sơ kết hằng năm.

2. Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Ban tuyên giáo các cấp, các ngành, đảng đoàn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí, xuất bản tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng (theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương); hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo, cộng tác viên tham gia.

– Các địa phương, ngành tùy theo điều kiện, tổ chức trao giải và xét chọn để tham dự trao giải ở Trung ương vào giữa các năm 2018 và 2020.

– Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) xây dựng 01 bộ phim tài liệu về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và những điển hình học tập làm theo Bác, chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương và địa phương vào dịp 19-5; đồng thời in đĩa DVD gửi các địa phương, đơn vị để tuyên truyền.

3. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng

– Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo các cấp cung cấp danh sách và những  thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.

– Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự hằng tháng ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân.

– Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trong các bản tin phục vụ báo cáo viên, trong thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ và trong tập san, bản tin của các cơ quan, đơn vị.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

– Tùy điều kiện thực tế, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức các cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng viết bài. Từ những tấm gương thực tiễn đó góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người học tập và làm theo Bác.

– Hình thức thi: Thi viết; thi trắc nghiệm; thi trực tuyến; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ…bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

5. Tuyên truyền, cổ động trực quan

– Các đội thông tin lưu động ở cơ sở đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

– Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp.

– Các ngành, cơ quan, đơn vị kẻ vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ.

– Tổ chức triển lãm chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị. Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19-5 hằng năm.

– Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

– Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương).

– Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, sinh nhật Bác 19-5 hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Cấp Trung ương: Tổ chức gặp mặt, giao lưu vào dịp 19-5 hằng năm, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức (sẽ có hướng dẫn riêng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Căn cứ các nội dung nêu trên, các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hằng năm phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Chú ý, trong Kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Hằng năm, có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

– Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong từng tuần, tháng, quý, năm.

– Kế hoạch tuyên truyền của các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

– Kinh phí tuyên truyền: sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc xã hội hóa.

– Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Ngoài khẩu hiệu các địa phương, đơn vị đang sử dụng, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung một số khẩu hiệu sau:

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*