Khai mạc Hội nghị cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN tại Brunây

Ngày 20/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Bandar Seri Begawan (Ban-đa Sê-ri Bê-ga-oan) của Brunây đã khai mạc Hội nghị cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) lần thứ 10. Mục tiêu của hội nghị năm nay là nâng cao sức hút của ASEAN là một khu vực của thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh trong khu vực.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Quốc vương Brunây Hassanal Bolkiah (Ha-sa-nan Bôn-ki-a) nhấn mạnh hợp tác kinh tế khu vực là một trong những trụ cột quan trọng trong chương trình nghị sự của ASEAN, tạo cơ sở vững chắc cho mục tiêu thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015. Ông tuyên bố ASEAN sẽ tiếp tục thực hiện những sáng kiến mới nhằm hỗ trợ kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bằng việc giải quyết những rào cản đối với hội nhập và cải thiện sự năng động trong kinh doanh.

Với tư cách chủ tọa hội nghị trên, ông Bolkiah nhấn mạnh: “Sự can dự tích cực của khu vực đối với những nền kinh tế chủ chốt cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ASEAN là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế toàn cầu”.

Quốc vương Brunây cho biết ASEAN đã hoàn tất các thỏa thuận thương mại tự do với Ôxtrâylia, Niu Dilân, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ nhằm “tạo cơ hội mới để mở rộng sự liên kết về thương mại và kinh doanh” của ASEAN. Ông nói: “Chúng tôi đã xúc tiến các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn và tham vọng hơn, từ đó, đảm bảo sự hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn ở Đông Á”.

Hội nghị cấp cao Kinh doanh và Đầu tư ASEAN do Hội đồng Cố vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức thường niên, tạo cơ hội để cộng đồng kinh doanh tham gia với các nhà lãnh đạo, các bộ trưởng kinh tế và các nhà quyết sách của ASEAN../.