Phát động Tháng Công nhân trong khối Công đoàn Viên chức

(THTG) Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công đoàn cơ sở Cục thống kê phát động Tháng Công nhân năm 2024.

Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công đoàn cơ sở Cục thống kê phát động Tháng Công nhân năm 2024.

Với chủ đề: “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang và các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, đồng thời, tổ chức đồng loạt một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm trong Tháng Công nhân năm 2024 như: “Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Cảm ơn người lao động”…Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang gắn với tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động. Công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc đề xuất, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công Luận