Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 20/2, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư; Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị – Ảnh: HT

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, các ban thường vụ cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch năm, có phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi từng cụm, từng địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều cấp ủy đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi cách làm phù hợp, sáng tạo, như phát động các phong trào làm theo Bác, tổ chức các hội nghị, hội thảo về tấm gương đạo đức của Bác, tổ chức các hoạt động về nguồn… để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ cấp ủy địa phương, bộ, ngành được đẩy mạnh, tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú và có tác động tích cực đến việc thực hiện chỉ thị.

Trong năm 2013, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã triển khai nhiều công việc cụ thể giúp Ban Bí thư về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn báo cáo viên về chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” và chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp, về cơ bản, được biên chế phù hợp với tình hình của ngành, địa phương; nội dung hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực; công tác tham mưu đã bám sát hơn các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan trong từng thời kỳ. Trong tổ chức thực hiện, ở nhiều ngành, địa phương đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở. Các kết quả làm theo Bác đã ngày càng cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ trong thành tích của các điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị. Thực tế cho thấy, ở đâu ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo được đề cao và thực hiện tốt, thì ở đó có những bứt phá, thay đổi và chuyển biến tích cực đáng kể. Ở một số địa phương rất coi trọng việc thực hiện Chỉ thị 03 như Thái Bình, Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lai Châu, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2013 rất đáng ghi nhận và nhiều kết quả cụ thể trong việc tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở địa phương, cơ sở.

Năm 2014, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt kỹ tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng, toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc các cấp phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy những cách làm mới, những kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua, tích cực học tập những cách làm hay của các địa phương, đơn vị bạn; chú trọng chỉ đạo thực hiện các quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chuẩn bị và thực hiện tốt công tác sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, kiên quyết khắc phục tình trạng vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn thực hiện Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp chọn vấn đề còn hạn chế, yếu kém hoặc bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống để tập trung giải quyết dứt điểm, thực hiện từng việc./.

Nguồn ĐCSVN