Đồ chơi trung thu truyền thống “nhuộm đỏ” phố Hàng Mã

Khác với những năm trước, năm nay đồ chơi trung thu truyền thống tràn các sạp hàng trên phố Hàng Mã.

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 2

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 3

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 4

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 5

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 6

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 7

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 8

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 9

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 10

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 11

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 12

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 13

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 14

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 15

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 16

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 17

do choi trung thu truyen thong "nhuom do" pho hang ma hinh 18