Đà Lạt nhân giống hoa phượng trắng

Tiến sĩ Hà Ngọc Mai, chủ nhân cây phượng trắng duy nhất trổ hoa tại Việt Nam (trồng trong khuôn viên biệt thự số 9 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt) cho biết, bà vừa ươm thành công khoảng 100 cây phượng trắng.

Cây phượng trắng duy nhất đang trổ hoa tại Đà Lạt.

Số phượng trắng này do bà lấy hạt từ cây phượng trắng nói trên để gieo ươm và hiện những cây con này đang phát triển tốt. Tuy nhiên, tiến sĩ Mai cũng chưa khẳng định tỷ lệ cây sẽ trổ hoa trắng trong số cây con đã ươm giống, vì có nhiều cây phượng tím trổ hoa gần cây phượng trắng trong biệt thự số 9, nên sẽ xảy ra việc thụ phấn chéo. Cùng với việc ươm giống bằng hạt, trong năm nay, bà Mai dự kiến sẽ tiến hành nhân giống loài hoa này bằng phương pháp ghép cành, để đảm bảo có được cây giống phượng hoa trắng.

TS Hà Ngọc Mai bên những cây phượng trắng giống.

Cây phượng trắng duy nhất trổ hoa tại Việt Nam do tiến sĩ Hà Ngọc Mai mang giống từ Úc về trồng cách đây hơn 10 năm và bắt đầu từ năm 2010, cứ đến độ cuối tháng ba, đầu tháng tư, cây phượng này trổ bông rợp trắng.