Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng 25.000 khẩu trang y tế cho Công an Tiền Giang

(THTG) Ngày 27-5, tại Công an Tiền Giang, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức trao tặng khẩu trang y tế, nhằm hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

“]Tang khau trang cho CA 3 Tang khau trang cho CA 4 Tang khau trang cho CA 5

Lực lượng công an làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tiền Giang 

Hiện nay, tình hình dich Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, rất cần có thêm nhiều nguồn lực để phòng chống dịch bệnh. Nhằm động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 và thực thi nhiệm vụ đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công đoàn Viên chức tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội, để chung sức trong công tác phòng chống dịch Covid -19 tại Tiền Giang.

Tang khau trang cho CA 1 Tang khau trang cho CA 2

Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang trao tặng khẩu trang y tế cho Công an Tiền Giang

Thông qua sự vận động của Công đoàn Viên  chức tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH Sao Nam đã hỗ trợ 25.000 khầu trang y tế và Công Ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart hỗ  trợ 10 thùng nhu yếu phẩm cho Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang, để phân phối  đến các cán bộ, chiến sĩ làm nhiềm vụ liên quan đến công tác phòng chống  dịch Covid -19.

Tin và ảnh: Công Luận