CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 22/05/2023 ĐẾN NGÀY 28/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/05/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 18
6h15 Phóng sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 1 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 5
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Nàng công chúa tỉnh giấc
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 17 + 18 + 19 + 20 )
9h20 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sóng gió cuộc đời ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 45
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Xứ tro ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca Kich : Ông tư đờn
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 131
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 48
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 19
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 26
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 6
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 131
00h15 Khám phá miền Tây : Trái ngọt trên núi non cao
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 17 + 18 + 19 + 20 )
01h10 Vòng quanh thế giới : Muối của người INCAS ( Phần cuối )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 45
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 26
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 48

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/05/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 19
6h15 Phóng sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 2 )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 39 ( Hết )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 6
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 21 + 22 + 23 + 24 )
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sóng gió cuộc đời ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 46
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Xứ tro ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Làm theo lời Bác
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 132
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 49
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 20
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 27
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 7
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 1
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 132
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 21 + 22 + 23 + 24 )
01h10 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 46
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 27
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 8
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 49

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/05/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 20
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Hiểm họa từ việc phơi nông sản trên đường bộ
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 1
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 7
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 25 + 26 + 27+ 28 )
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Khám phá thế giới : Lời thì thầm của đại dương
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 9
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 47
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Phim tài liệu : Phố cổ Hội An
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu ( PL )
15h50 Hành trình trái đất
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 133
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 50
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 21
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 28
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 2
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 133
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 25 + 26 + 27+ 28 )
01h10 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 47
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 28
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 9
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 50

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/05/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 21
6h15 Làm chủ tay lái : Những nguyên tắc vàng khi lưu thông dưới trời mưa
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 2
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 8
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 29 + 30 + 31 + 32 )
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 4 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 10
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 48
13h20 Phim tài liệu : Ngẫu hứng Trống – Cồng – Chiêng
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 3
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Những thú con đáng yêu ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 134
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 51
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 22
20h30 Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 9
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 3
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 134
00h15 Khám phá miền Tây : Về lại xứ Gò
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 29 + 30 + 31 + 32 )
01h10 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 48
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 29
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 10
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 51

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/05/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 22
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Hiểm họa từ việc phơi nông sản trên đường bộ
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 3
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 9
7h50 Phố cười thân thiện
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 33 + 34 + 35 + 36 )
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim tài liệu : Danh thắng Đền Trúc – Ngũ Đông Thi Sơn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 49
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Nguyễn Đắc Xuân nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 4
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Những thú con đáng yêu ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 135
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 52
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 23
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 16 )
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 10
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 4
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 135
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu ấn hoàng gia
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 33 + 34 + 35 + 36 )
01h10 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 49
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 30
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 5 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 52

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/05/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 23
6h15 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 3 ) ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 4
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 10
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Lộc trời
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 36 + 38 + 39 + 40 )
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 16 ) ( PL )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 50
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Ngạc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 5
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 136
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 53
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 24
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 11
22h15 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h50 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 5
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 136
00h15 Khám phá miền Tây : Mắm tôm chà
00h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 36 + 38 + 39 + 40 )
01h10 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 50
02h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 6 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 12
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh đã yêu bạn thân của em – Tập 53

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/05/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 24
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những nguyên tắc vàng khi lưu thông dưới trời mưa
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 5
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 11
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h05 Phóng sự : 20 năm xây dựng và phát triển Sở Tài nguyên và Môi trường
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 51
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Món ngon quê nhà _ Hương vị ba miền
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 6
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu
15h55 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 137
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Nhất dạ tân nương – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng _ Tập 25
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiết Diện Ngự Sử ( P2 ) _ Tập 12
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 6
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 137
00h15 Khám phá miền Tây : Về miền gạo trắng nước trong
00h30 Chương trình : Nghệ thuật _ Diệu ví dặm
01h00 Du lịch vòng quanh thế giới : Các nền văn hóa độc đáo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 51
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Chiêu Dao – Tập 31
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất ( Phần 7 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu – Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Nhất dạ tân nương – Tập 1